CSP Foods Supply

ผู้ผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตอาหารประเภท RTC, RTE เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

มาตราฐานการผลิต

ได้รับการรับรองเป็นโรงงานผลิตอาหาร จากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงได้ผ่านการรับรองที่พักซากเข้าเขตปลอดโรคระบาดจากกรมปศุสัตว์ และ ได้รับการรับรองระบบ GMP codex พร้อมทั้งยังเข้าร่วมโครงการ HACCP ปัจจุบัน ทางโรงงานได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเข้าร่วมโครงการพัฒนาสูตรอาหารกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  • เนื้อสัตว์ปลอดภัยไร้สาร ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์
  • สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ได้รับใบรับรองจาก GMP HACCP Certificate
  • ได้รับตรามาตราฐานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น มี เครื่องหมาย อ.ย. ทุกชิ้น
  • บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตราฐาน ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน ไม่มีสารพิษ
  • การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ สะอาด ปลอดภัยสูง
  • การขนส่งแบบมืออาชีพ ห้องเย็นรักษาอุณภูมิคงที่ สดใหม่

ข้อมูลโรงงานและการผลิต

  • GMP & HACCP
  • ผ่านการรับรองอนุญาตผลิตอาหาร สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  • ผ่านการรับรองที่พักซากเข้าเขตปลอดโรคระบาดจากกรมปศุสัตว์
  • ใบอนุญาตทำการค้า หรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ จากกรมปศุสัตว์

ติดต่อเรา

แผนที่โรงงานของ CSP FOODS SUPPLY COMPANY LIMITED.

ที่อยู่ 227/24 หมู่ 2 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

อีเมล์ [email protected] เบอร์โทรศัพท์ 034-410990

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดย CSP Foods Supply

ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปกึ่งสุกแช่แข็ง ตรา Mr. Meedee

Facebook: Mister.Meedee
LINE ID: @Mr.Meedee

เพิ่มเพื่อน